ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мамагенттик жана Салттуу спорт, элдик оюндар жана маданият ассоциациясы кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту

11-11-2020 05:47