ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мамагенттикте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чара өттү

01-11-2019 13:43
1
15
16
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
34
35
4
5
6
7
9