ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назначения и освобождения

С.Т. Деркембаев жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 45-46-беренелерине ылайык жана С.Т. Деркембаевдин арызынын негизинде:

Деркембаев Саматбек Турсуналиевич – Ысык-Көл облустук Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысы кызмат ордунан 2017-жылдын 15-июнунан тартып өз каалосу менен бошотулду.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 74-беренесине ылайык Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Орозоева Зария Асаналиевнага конкурстук сынак өткөрүлгөнгө чейин башкармалыктын жетекчисинин милдети жүктөлдү.

Буйрукка Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору К.М. Аманкулов кол койду. 

О Деркембаеве С.Т.

В соответствии со статьей 45-46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и на основании заявления Деркембаева С.Т:

Деркембаев Самат Турсуналиевич освобожден от занимаемой должности начальника управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Иссык-Кульской области с 15 июня 2017 года по собственному желанию. 

На основании статьи 74 Трудового кодекса Кыргызской Республики до проведения конкурса обязанности начальника управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Иссык-Кульской области возложить на заместителя начальника управления Орозоевой Зарию Асаналиевну.

Приказ подписан директором Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатом Аманкуловым.

 

Ө.Э. Мусаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын №819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесинин, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругунун, Ө.Э. Мусаевдин арызынын негизинде:

Мусаев Эльзар Өскөналиевич – Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары кызмат ордуна 2017-жылдын 6-июнунан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалды.

О Мусаеве Э. Ө.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 14 Трудового кодекса КР, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, заявления Мусаева Э.Ө:

Мусаев Эльзар Өскөналиевич назначен заместителем директора Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 6 июня 2017 года сроком на 2 года.

Приказ подписан статс-секретарем Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Нуржан Бардиновой.

К.Л. Касымова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын №819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесинин, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругунун, К.Л. Касымованын арызынын негизинде:

Касымова Луиза Кутмидиновна – Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин башкы бухгалтер кызмат ордуна 2017-жылдын 6-июнунан тартып дайындалды.

О Касымовой Л.К.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 14 Трудового кодекса КР, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, заявления Касымовой Л.К.

Касымова Луиза Кутмидиновна назначена главным бухгалтером Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 6 июня 2017 года.

Приказ подписан статс-секретарем Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Нуржан Бардиновой.