ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назначения и освобождения

Ж.А. Жороева  жөнүндө 

         Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин  (мындан ары - Мамагенттик) аттестациялык-конкурстук комиссиясынын 2016-жылдын  30-апрелиндеги № 6   протоколунун негизинде буйрук кылам:

Жороева Жылдыз Ашымбековнаны  – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин Жаштар саясатын жүзүгө ашыруу бѳлүмүнүн  жетектөөчү адис  кызматына  2016-жылдын  12-майынан  тартып дайындалсын. 

О Жороевой Ж.А. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной службе», а также на основании протокольного решения аттестационно-конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи,  физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госагентство) от  30 апреля  2016 года   № 6  приказываю:

  Жороеву Жылдыз Ашымбековну  - назначить  ведущим специалистом  отдела  реализации молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с  12 мая  2016  года. 

З.К. Айтманбетов  жөнүндө 

         Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин  (мындан ары - Мамагенттик) аттестациялык-конкурстук комиссиясынын 2016-жылдын  30-апрелиндеги № 6   протоколунун негизинде буйрук кылам:

Айтманбетов Замирбек Курбаналиевичти  – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин  укуктук жана кадр иштери бѳлүмүнүн  башкы адис  кызматына  2016-жылдын  12-майынан  тартып дайындалсын. 

О Айтманбетове З.К. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной службе», а также на основании протокольного решения аттестационно-конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи,  физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госагентство) от  30 апреля  2016 года   № 6  приказываю:

   Айтманбетова Замирбека Курбаналиевича  - назначить  главным специалистом  отдела правовой и кадровой работы Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с  12 мая  2016  года.

 Ж.О. Мамбеткулова жөнүндө 

         Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин  (мындан ары - Мамагенттик) аттестациялык-конкурстук комиссиясынын 2016-жылдын  30-апрелиндеги № 6   протоколунун негизинде буйрук кылам:

Мамбеткулова Жамиля Омурбековнаны   – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин тармактык саясатты жүргүзүү жана эл аралык байланыш бөлүмүнүн  адисин  мурдагы ээлеген кызмат ордунан бошотуп Мамагенттиктин  тармактык саясатты жүргүзүү жана эл аралык байланыш бѳлүмүнүн  жетектөөчү  адиси    кызматына  2016-жылдын  12-майынан  тартып дайындалсын. 

О Мамбеткуловой Ж.О. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной службе», а также на основании протокольного решения аттестационно-конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи,  физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госагентство) от  30 апреля  2016 года   № 6  приказываю:

  Мамбеткулову Жамилю Омурбековну - назначить  ведущим специалистом  отдела  отраслевой политики и международных связей Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с  12 мая  2016  года освободив от ранее занимаемой должности  специалиста отдела отраслевой политики и международных связей Госагентства. 

Л.Г. Жуманова  жөнүндө 

         Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин  (мындан ары - Мамагенттик) аттестациялык-конкурстук комиссиясынын 2016-жылдын  30-апрелиндеги № 5   протоколунун негизинде буйрук кылам:

Жуманова Лаура Гулчороевнаны  – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин тармактык саясатты жүргүзүү жана эл аралык байланыш бөлүмүнүн башкы адисинин  мурдагы ээлеген кызмат ордунан бошотуп Мамагенттиктин Жаштар саясатын жүзүгө ашыруу бѳлүмүнүн  начальниги   кызматына  2016-жылдын  12-майынан  тартып дайындалсын. 

О Жумановой Л.Г. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной службе», а также на основании протокольного решения аттестационно-конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи,  физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госагентство) от  30 апреля  2016 года   № 5  приказываю:

  Жуманову Лауру Гулчороевну  - назначить  начальником  отдела  реализации молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с  12 мая  2016  года освободив от ранее занимаемой должности главного специалиста отдела отраслевой политики и международных связей Госагентства.