ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назначения и освобождения

Хамил уулу Кайрат жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечиминин негизинде, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматына жана муниципиалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүүлүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

1. Хамил уулу Кайрат - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч ай сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 18-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик жеке өнүктөштүк жана инвестицияларды тартуу секторунун адиси болуп дайындалсын. 

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 18-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечими. 

О Хамил уулу Кайрат

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентсва по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики от 17 октября 2017 года №32, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципиальной службе", Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципиальной службе Кыргызской Республики , утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,

1. Хамиль уулу Кайрат - назначить специалистом сектора государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 18 октября 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря Госагентства от 18 октября 2017 года, решение конкурсной комисии от 17 октября 2017 года №32.

Э.А. Калыков жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечиминин негизинде, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматына жана муниципиалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүүлүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

1. Калыков Авазбек Эркинжанович - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы жана үч ай сыноо мөөнөтү менен 2017-жылдын 18-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Эл аралык жана тармактар аралык кызматташууну координациялоо бөлүмүнүн башкы адиси болуп дайындалсын. 

Негиз: Мамагенттиктин статс-катчысынын 2017-жылдын 18-октябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 17-октябрындагы №32 чечими. 

О Калыкове А.Э.

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентсва по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики от 17 октября 2017 года №32, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципиальной службе", Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 и Положением о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципиальной службе Кыргызской Республики , утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706,

1.  Калыков Авазбек Эркинжанович - назначить главным специалистом отдела межотраслевой координации и международного сотрудничества Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 18 октября 2017 года, с окладом согласно штатному расписанию с испытательным сроком три месяца.

Основание: представление статс-секретаря Госагентства от 18 октября 2017 года, решение конкурсной комисии от 17 октября 2017 года №32.

Б.Ж. Бектемишов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна, У.О. Алиевдин сунушуна, Б.Ж. Бектемишовдун арызына ылайык, 

1. Бектемишов Болотбек Жабуевич - 2017-жылдын 16-октябрынан тартып Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору У.О. Алиев, Б.Ж. Бектемишов менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн. 

Негиз: У.О. Алиевдин 2017-жылдын 12-октябрындагы сунушу жана Б.Ж. Бектемишовдун 2017-жылдын 12-октябрындагы арызы.

Об Бектемишове Б.Ж.

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, представления Алиева У.О., заявления Бектемишова Б.Ж.

1. Бектемишова Болотбека Жабуевича - назначить заместителем директора Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 16 октября 2017 года сроком на 2 года. 

2. У.О. Алиеву директору Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва  заключить Трудовой договор с Бектемишовым Б.Ж. сроком на 2 года.

Основание: представления Алиева У.О. от 12 октября 2017 года и заявление Бектемишова Б.Ж. от 12 октября 2017 года.

К.Т. Орозалиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна, К.Т. Орозалиеванын арызына ылайык, 

1. Орозалиева Канышай Таштановна - 2017-жылдын 9-октябрынан тартып "Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл тукум жылкы чарбасын өнүктүрүү борбору" мамлекеттик ишканасынын башкы бухгалтери болуп дайындалсын.

2. "Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл тукум жылкы чарбасын өнүктүрүү борбору" мамлекеттик ишканасынын директору Мамытов Э.А., К.Т. Орозалиева менен Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: К.Т. Орозалиеванын 2017-жылдын 5-октябрындагы арызы.

Об Орозалиевой К.Т.

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, заявления Орозалиевой К.Т.,

1. Орозалиеву Канышай Таштановну - назначить главным бухгалтером Государственного предприятия "Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства" с 9 октября 2017 года.

2. Директору Государственного предприятия "Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства" Мамытова Э.А., заключить Трудовой договор с Орозалиевой К.Т.

Основание: Заявление К.Т. Орозалиевой от 5 октября 2017 года.

Н.Ч. Торокулова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна, Н.Ч. Торокулованын арызына ылайык, 

1. Торокулова Нуржамал Чыныбаевна - 2017-жылдын 3-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарынын катчысы болуп дайындалсын.

Негиз: Н.Ч. Торокулованын 2017-жылдын 5-октябрындагы арызы.

О Торокуловой Н.Ч.

В соответствии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н, заявления Торокуловой Н.Ч.,

1. Торокулову Нуржамал Чыныбаевну - назначить секретарем заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 3 октября 2017 года.

Основание: Заявление Н.Ч. Торокуловой от 5 октября 2017 года.

Абыкул кызы Аида жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобосуна, Абыкул кызы Аиданын арызына ылайык,

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарынын катчысы - Абыкул кызы Аида ээлеген кызмат ордунан өз каалосу менен 2017-жылдын 3-октябрынан тартып бошотулсун.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Абыкул кызы Аиданын 2017-жылдын 3-октябрындагы арызы.

Об Абыкул кызы Аиде

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, заявления Абыкул кызы Аиды,

1. Абыкул кызы Аиду - освободить от занимаемой должности секретаря заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 3 октября 2017 года по собственному желанию.

2. Бухгалтерии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Абыкул кызы Аиды от 3 октября 2017 года.

Э.Ө. Мусаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобосуна, Э.Ө. Мусаевдин арызына ылайык,

         1. Нарын облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары - Мусаев Эльзар Өскөналиевич ээлеген кызмат ордунан өз каалос менен 2017-жылдын 3-октябрынан тартып бошотулсун.

Негиз: Э.Ө. Мусаевдин 2017-жылдын 8-сентябрындагы арызы.

 

О Мусаеве Э.Ө

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Ресспублики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, заявления Мусаева Э.Ө.,

       1. Мусаева Эльзара Өскөналиевича освободить от занимаемой должности заместителя директора Нарынской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва с 3 октября 2017 года по собственному желанию.

Основание: заявление Мусаеа Э.Ө. от 8 сентября 2017 года.

 

Т.Б. Абдырахманов жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин конкурстук комиссиясынын 2017-жылдын 25-сентябрындагы №29 чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана мунициалдык кызмат жөнүндө", Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматына көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

 1. Абдырахманов Талгат Бактыбекович - штаттык ырааттамага ылайык эмгек акы менен 2017-жылдын 28-сентябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Жаштар саясаты бөлүмүнүн жетектөөчү адиси кызмат ордунан бошотулуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин Жаштар иштери боюнча координациялоо жана өз-ара аракеттенүү бөлүмүнүн башкы адиси болуп дайындалсын.

Негиз: статс-катчынын 2017-жылдын 28-сентябрындагы сунуштамасы, конкурстук комиссиянын 2017-жылдын 25-сентябрындагы №29 чечими.

Об Абдырахманове Т.Б,

На основании решения конкурсной комиссии Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 25 сентября 2017 года №29, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципиальной службе", Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819 и Положением о порядке проведения конкурса ислужебного продвижения государственной гражданской службе и муниципиальной службе Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 года №706.

 1. Назначить Абдырахманова Талгата Бактыбековича - главным специалистом отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 28 сентября 2017 года с окладом согласно штатному расписанию, освободив от ранее занимаемой должности ведущего специалиста отдела молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

Основание: представление статс-секретаря от 28 сентября 2017 года, решение конкурсной комиссии от 25 сентября 2017 года №29. 

А.Т. Сейталиев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна ылайык,

1.Сейталиев Адилет Туголбекович -  Шераалы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын чарбалык иштери боюнча директорунун орун басары болуп 2017-жылдын 21-сентябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору А.Т. Сейталиев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: А.Т. Сейталиевдин 2017-жылдын 21-сентябрындагы арызы, Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директорунун 2017-жылдын 21-сентябрындагы №726 сунушу.

О Сейталиеве А.Т.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 55  Трудового кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н.

1. Сейталиева Адилета Туголбековича - назначить заместителем директора по хозяйственной части Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 21 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова заключить Трудовой договор с Сейталиевым А.Т. сроком на 2 года. 

Основание: заявление Сейталиева А.Т. от 21 сентября 2017 года, представление директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова от 21 сентября 2017 года №726.

Ж.Б. Куватбекова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна ылайык,

1.Куватбекова Жылдыз Болотбековна -  Шераалы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын окутуу иштери боюнча директорунун орун басары болуп 2017-жылдын 21-сентябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору Ж.Б. Куватбекова менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: Ж.Б. Куватбекованын  2017-жылдын 21-сентябрындагы арызы, Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директорунун 2017-жылдын 21-сентябрындагы №725 сунушу.

О Куватбековой Ж.Б.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 55  Трудового кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н.

1. Куватбекову Жылдыз Болотбековну  - назначить заместителем директора по учебной работе Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 21 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова заключить Трудовой договор с Куватбековой Ж.Б. сроком на 2 года. 

Основание: заявление Куватбековой Ж.Б. от 21 сентября 2017 года, представление директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова от 21 сентября 2017 года №725.

К.К. Шабданбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 55-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-мартындагы №168 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин айрым маселелери жөнүндө", токтомуна Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы №5-Н буйругуна ылайык, 

1. Шабданбаев Канат Кенешбекович - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигине караштуу "Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы" мамлекеттик мекемесинин директору болуп 2017-жылдын 26-сентябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктигинин укуктук, экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмү К.К. Шабданбаев менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: К.К. Шабданбаевдин 2017-жылдын 25-сентябрындагы арызы.

О Шабданбаеве К.К.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 55 Трудового кодекса Кыргызской Республики, постановления Правительства Кыргызской Республики "О некоторых вопросах Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительства Кыргызской Республики" от 16 марта 2017 года №168, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года №5-Н.

1. Шабданбаева Каната Кенешбековича - назначить директором Государственного учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики с 26 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Отделу правовой экспертизы и управления персоналом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики заключить Трудовой договор с Шабданбаевым К.К. сроком на 2 года. 

Основание: заявление Шабданбаева К.К. от 25 сентября 2017 года.

М.А. Рысбаев жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри С.Ж. Исаковдун 2017-жылдын 12-сентябрындагы №615 токтомунун негизинде:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы" мамлекеттик ишканасы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлсүн.

О Рыспаеве М.А.

Согласно распоряжению Премьер-министра Кыргызской Республики от 12 сентября 2017 года №615.

Государственному предприятию "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

В.Н. Березин жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун 2015-жылдын 2-декабрындагы №819 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө" Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 13-сентябрындагы сунушуна, В.Н. Березиндин 2017-жылдын 4-сентябрындагы арызына ылайык,

1. Березин Василий Николаевичти-2017-жылдын 20-сентябрынан тартып "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун чарбалык бөлүмү боюнча орун басары болуп 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.

2. "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдүр мектебинин директору С.К. Мамытов В.Н. Березин менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.

Негиз: "Күлүк" олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору С.К. Мамытовдун сунушу жана В.Н. Березиндин 2017-жылдын 4-сентябрындагы арызы.

О Березине В.Н.

В соотвествии с Положением "О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года №819, статьи 14 Трудового кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства  от 6 января 2017 года №5-Н, представления Мамытова С.К. от 13 сентября 2017 года, заявления Березина В.Н. от 4 сентября 2017 года.

1. Березина Василия Николаевича - назначить заместителем директора по хозяйственной части специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" с 20 сентября 2017 года сроком на 2 года. 

2. Директору Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук"Мамытову С.К. заключить Трудовой договор с Березеным В.Н. сроком на 2 года. 

Основание: представление директора специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Кулук" Мамытова С.К. от 13 сентября 2017 года и заявления Березина В.Н. от 4 сентября 2017 года.

Э.М. Ибраимов жөнүндө

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесине, Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнундө жобого ылайык,

 1. Ибраимов Эржигит Мырзабаевич - башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу 2017-жылдын 18-сентябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана инвестицияларды тартуу секторунун башчысы ээлеген кызмат ордунан бошотулсун.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин башкы бухгалтери акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Э.М. Ибраимовдун 2017-жылдын 15-сентябрындагы арызы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси-министри Н.С. Момуналиевдин 2017- жылдын 11 -сентябрындагы № 119 буйругу.

Об Ибраимове Э.М,

В соответствии со статьей 46 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819,

 1. Освободить от занимаемой должности заведующего сектором государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Ибраимова Эржигита Мырзабаевича в связи с переходом на другую работу, с 18 сентября 2017 года.
 2. Главному бухгалтеру Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Ибраимова Э.М. от 15 сентября 2017 года, распоряжение Руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики Момуналиева Н.С. от 11 сентября 2017 года № 119.

Ф.Ф. Мухамадшина жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобосуна, Ф.Ф. Мухамадшинанын арызына ылайык,

 1. Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резервдер окуу жайынын башкы бухгалтеры - Мухамадшина Файруза Фаритовна ээлеген кызмат ордунан өз каалосу менен 2017-жылдын 15-сентябрынан тартып бошотулсун.
 2. Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резервдер окуу жайынын бухгалтериясы акыркы эсеп-кысабын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте жүргүзсүн.

Негиз: Ф.Ф. Мухамадшинанын 2017-жылдын 13-сентябрындагы арызы.

О Мухамадшиной Ф.Ф

В соответствии со статьей 82 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, заявления Мухамадшиной Ф.Ф.

 1. Мухамадшину Файруза Фаритовну - освободить от занимаемой должности главного бухгалтера Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 15 сентября 2017 года по собственному желанию.
 2. Бухгалтерии Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова произвести окончательный расчет в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Основание: заявление Ф.Ф. Мухамадшиной от 13 сентября 2017 года.

З.Д. Ырсалиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрынын № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна, С.К. Мамытовдун сунушуна, З.Д. Ырсалиеванын арызына ылайык,

 1. Ырсалиева Забида Дуйшембиевна - 2017-жылдын 18-сентябрынан тартып “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин спорт боюнча директорунун орун басары болуп 2 жылдык меенетке дайындалсын.
 2. “Күлүк” олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору Ырсалиева З.Д. менен 2 жылдык меенетке Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: С.К. Мамытовдун 2017-жылдын 13-сентябрындагы сунушу жана З.Д. Ырсалиеванын 2017-жылдын 4-сентябрындагы арызы.

 Об Ырсалиевой З.Д.

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Трудового кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, представления Мамытова С.К., заявления Ырсалиевой З.Д.

 1. Ырсалиеву Забиду Дуйшембиевну - назначить заместителем директора по спортивной работе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва “Кулук” с 18 сентября 2017 года сроком на 2 года.
 2. Директору Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва “Кулук” заключить Трудовой договор с Ырсалиевой З.Д. сроком на 2 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление .

Основание: представление Мамытова С.К. от 13 сентября 2017 года и заявления Ырсалиевой З.Д. от 4 сентября 2017 года.

                                                                                                                          Э.К. Калиева жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө» Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 14-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна, Э.К. Калиеванын арызына ылайык,

 1. Калиева Элнура Кылычовна - Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директорунун орун басары болуп 2017-жылдын 2- октябрынан тартып 2 жылдык мөөнөткө дайындалсын.
 2. Ысык-Кел облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектебинин директору А.Т. Абдымомунов Э.К. Калиева менен 2 жылдык мөөнөткө Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Ысык-Көл облустук олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар- өспүрүмдөр мектебинин директору А.Т. Абдымомуновдун 2017-жылдын 27-сентябрындагы № 390 сунушу, Э.К. Калиеванын 2017-жылдын 28-сентябрындагы арызы. 

                                                                                                                               О Калиевой Э.К

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819, статьи 14 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, заявления Калиевой Э.К.,

 1. Калиеву Элнуру Кылычовну - назначить заместителем директора Иссык-Кульской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва со 2 октября 2017 года сроком на 2 года.
 2. Абдымомунову А.Т., директору Иссык-Кульской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва заключить Трудовой договор с Калиевой Э.К. сроком на 2 года.
 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госагентства, курирующего данное направление .

Основание: Представление директора Иссык-Кульской  областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Абдымомунова А.Т. от. 27 сентября 2017 года № 390, заявление Калиевой Э.К. от 28 сентября 2017 года

                                                                                                                            У.Б. Качаганова жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрындагы № 819 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө” Жобого, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 55-беренесине, Мамагенттиктин 2017-жылдын 6-январындагы № 5-Н буйругуна ылайык,

 1. Качаганова Умут Борукчуевна - Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын башкы бухгалтери болуп 2017-жылдын 29-сентябрынан тартып үч айлык сыноо мөөнөту менен дайындалсын.
 2. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайынын директору У.Б. Качаганова менен Эмгек келишимин түзсүн.
 3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо ушул багытты тескеген Мамагенттиктин директорунун орун басарына жүктөлсүн.

Негиз: Y.Б. Качаганованын 2017-жылдын 29-сентябрьшдагы арызы.

                                                                                                                                   О Качагановой У.Б. 

В соответствии с Положением «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 819 согласно статье 55 Трудового Кодекса Кыргызской Республики, на основании приказа Госагентства от 6 января 2017 года № 5-Н, 

 1. Качаганову Умут Борукчуевну - назначить главным бухгалтером Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова с 29 сентября 2017 года с испытательным сроком в три месяца.
 2. Директору Республиканского училища олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова заключить Трудовой договор с Качагановой У.Б.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора, курирующего данное направление.

Основание: заявление Качагановой У.Б. от 29 сентября 2017 года.